Tilbake til søkeresultatene

AKLIMED-Klinisk medisin

Myokardviabilitet ved akutt og kronisk koronar hjerteesykdom.

Tildelt: kr 1,7 mill.

Iskemisk nedsatt funksjon av myokard er forbundet med høy mortalitet, både ved akutt hjerteinfarkt og ved kronisk hjertesvikt. Myokard med nedsatt eller opphevet funksjon kan imidlertid fortsatt være viabelt, og vil kunne gjenoppta sin funksjon ved normal isering av blodforsyningen. Trombolytisk og kateterbasert åpning av okkluderte koronarkar har derfor revolusjonert behandlingen av akutt hjerteinfarkt. Problemet er mangel på gode metoder til å skille mellom viabelt og nekrotisk myokard. Dette kan være av gjørende for valg av behandling. Forskningsgruppen har vist dyreeksperimentelt og klinisk at vevs-Doppler målinger kan påvise reversibel og irreversibel iskemi med beskrivelse av myokards bevegelseshastighet og sammentrekning. Høy tidsoppløselighet gir d ramatisk bedret mulighet til å male funksjonen i forskjellige faser av hjertesyklus. Hovedhypotesen er at en på denne måten kan påvise viabelt myokard både ved akutt og kronisk koronarsykdom. Fire studier skal utføres: 1. Evaluere utviklingen av iskem i fra slag til slag etter avklemning av en koronararterie under "off-pump" kirurgi. 2. Undersøkelse før og etter kateterbehandling ved akutt hjerteinfarkt for å kartlegge funksjonstrekk i viabelt vev. 3. Dyreeksperimentell studie av funksjonsmønst rene ved reperfusjon av partielt og totalt nekrotisk myokard. 4. Målinger under stress-ekkokardiografi for påvisning av eventuelt viabelt myokard i forsyningsområdet til et okkludert kar.

Budsjettformål:

AKLIMED-Klinisk medisin

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet