Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Betydningen av apolipoprotein E polymorfismen for sykdomsutvikling

Tildelt: kr 1,8 mill.

Apolipoprotein E (apoE) er et molekyl som er viktig for kolesteroltransport mellom celler. Molekylet produseres og skilles ut i blodet fra leveren, men dannes også i andre organer. Tre varianter, apoE2, apoE3 og apoE4, kodes av allelene e2, e3 og e4 i et lokus på kromosom 19. I forhold til det "normale" allelet E3 øker apoE4 sykdomsrisiko, mens apoE2 minsker sykdomsrisiko både når det gjelder hjertekarsykdom og demensutvikling. Det er også indikasjoner på at apoE-variantene har ulik effekt på kreftceller s vekst og at noen kreftformer påvirkes av denne polymorfismen. I et obduksjonsmateriale av Aids-pasienter fra Oslo fant vi en betydelig overrisiko for kreftutvikling (odds ratio 2.5) hos E4 bærere. Prosjektgruppen skisserer her 6 delprosjekter som har so m siktemål å belyse betydningen av apoE-polymorfismen for utvikling av ulike sykdommer inkludert demens, hjertekarsykdom, kreft og tuberkulose.

Aktivitet:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol