Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Kartlegging av gytebiologi og "peak spawning" hos blåkveite ved Grønland

Tildelt: kr 1,8 mill.

Nær kjennskap til rekrutteringsprosesser er av avgjørende betydning for å forstå bestandsdynamikken blant kommersielle bestander. Dette er også tilfelle for blåkveite ved Grønland hvor det er stort behov for å bringe forvaltningen av bestanden et steg vid ere. I dag forvaltes blåkveite på østsiden og vestsiden som seprate enheter. Kjennskap til hvor ulike komponenter gyter og vokser opp mangler imidlertid. Bedre kunnskap og forståelse for mekanismene som påvirker gyte- og rekrutterings-prosessene er nøkkel en til en optimal forvaltning, noe som også legger grunnlaget for en fornuftig fordeling mellom nasjoner som utnytter en felles bestand. Gyting ved Grønland er observert, men man kjenner ikke utbredelse av gytefeltene og omfang av gytingen. Prosjektet søk er å avdekke i hvilken grad det skjer gyting i Grønlandsk sone, og videre vil enn beskrive tidspunkt og omfanget av gytingen blant annet gjennom ulike datainnsamlingsregimer, studiere av gonadeutvikling, fangstsammensetning og produktkvalitet. Prosjektet vil videreføre arbeid som er lagt ned i tidligere studier av modningsbeskrivelse og eggproduksjon samt styrkekunnskapen om sentrale biologiske prosesser i blåkveitas livssyklus.

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet