Tilbake til søkeresultatene

NATURNAER-Natur og næring

Videreutvikling av avlsarbeidet på kaldblodstraveren.

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektnummer:

155856

Prosjektperiode:

2003 - 2010

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Det Norske Travselskap vil med dette prosjektet bygge opp nødvendig kompetanse for langsiktig forvaltning av kaldblodstraveren, som grunnlag for fremtidig næringsutvikling. Populasjonen er i ferd med å gå seg fast i innavl, og forvaltningsansvaret innebær er å balansere avlsfremgang mot økning i innavlsrate. Først og fremst er det behov for å vite hvordan en kan selektere på en objektiv måte, på grunnlag av avlsverdier, samtidig som innavlsøkningen ikke blir for sterk. Problemstillinger relatert til både a vlsverdibestemmelse og innavlsøkning vil derfor bli tatt opp, under ett. En vil evaluere gjeldende metode for bestemmelse av avlsverdier, m.h.p seleksjon i data. Videre vil en utvikle strategier for seleksjon under innavl, samt finne optimal modell for be stemmelse av avlsverdier over landegrensene i Norden.

Budsjettformål:

NATURNAER-Natur og næring