Tilbake til søkeresultatene

PLAN-Planlegging

Kystsoneforskning ("Goastal Futures") - Forprosjekt

Tildelt: kr 0,24 mill.

Budsjettformål:

PLAN-Planlegging

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet