Tilbake til søkeresultatene

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Heftig og begeistret? En studie av individualisering, kundekontakt og grenseregulering i arbeidslivet

Tildelt: kr 4,0 mill.

En har registrert at ansatte opplever joben som ambivalent eller tvetydig; den er spennende og utfordrende, men stressende og belastende på samme tid. Det er i denne både og tilstanden at en må lete for å forstå og fortolke dagens arbeidsliv. Et arbeidsli v hvor mange understreker betydningen av arbeidet for identitsdannelsen, rapporter om arbeidsglede, utfordringer og pågangsmot, men samtidig som markedsretting, effektivisering og "kundestyring" har endret jobbkrav og rammevilkår. Dette bidrar til en rekk e dilemmaer og paradokser i forhold til grenseregulering både for virksomhet og ansatte. Hvordan settes grenser når arbeidet framstår som flytende, paradoksalt og ambivalent? Denne problemstillingen skal belyses spesielt gjennom dimensjonene kjønn og makt . Hvordan dette oppfattes og håndteres har avgjørende betydning for den enkelte, utforming av tiltak for et inklderende arbeidsliv, nye typer reguleringer og sikkerhetsnettverk.

Budsjettformål:

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet