Tilbake til søkeresultatene

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Det nye arbeidslivet: Nye arbeidstidsordninger blant fedre og mødre og blant foreldrepar.

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

156109

Prosjektperiode:

2003 - 2008

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Endringer i arbeidslivet de senere år, med stadig mer sammensatte og skiftende krav til den enkelte, og med økte muligheter og forventninger til fleksibilitet mht. når og hvor man jobber, krever nye typer tidsorganisering for foreldre. I forprosjektet er en i gang med å analysere endringer arbeidstidens lengde og forlegning for mødre og fedre med barn i ulike aldre. I hovedprosjektet vil en, i tillegg til å belyse individuelle- og kjønnsforskjeller, analysere gjensidighet i arbeidstidstilpasning mellom p artene i husholdet. I hvilken grad bidrar endringer i den ene partens arbeidstidsorganisering til endringer i den andres, og hvilke nye gjensidige arbeidstidsmønstre er det mulig å identifisere? I hovedprosjektet vil en søke å forstå hvilke forhold og pro sesser som ligger bak de forskjellige arbeidstidsordningene på parnivå, men også for mødre og fedre separat. I tillegg til analyser av arbeidstidens lengde og forlegning, vil vi utvikle ett eller flere samlemål.

Budsjettformål:

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet