Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak ved SRL

Tildelt: kr 1,00 mill.

Simula startet arbeidet med systematisk forskningsbasert nyskaping høsten 2002, og har i 2003 gjennomført tiltak innen kulturbygging, idéstimulering, idéspeiding, nettverksbygging og igangsetting av kommersialiseringsprosjekter. Simula vil i 2004 gjennomføre konkrete kommersialiseringsprosjekter basert på eksisterende og nye idéer, drive rettighetssikring (herunder patentering), samt videreføre det kulturbyggende arbeidet som er startet i 2003. Simula vil i 2004 særlig vektlegge operativt samarbeid med UiO (og deres Technology Transfer Office), IT Fornebu, utvalgte entreprenører og venturemiljøer.

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet