Tilbake til søkeresultatene

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Kartlegging av utdanningstiltak innen psykisk helsevern

Tildelt: kr 0,30 mill.

For å møte eksisterende og framtidig behov for personell innen psykisk helsevern, tilrår Opptrappingsplanen økt satsing på utdanning. Økt utdanningskapasitet kan skje gjennom oppretting av nye tilbud, og ved utvidelse av eksisterende tilbud. Dette delpros jektet vil finne ut i hvilken grad utdanningskapasiteten faktisk har økt gjennom planperioden. For å kunne si noe om utvikling og endring, tas det utgangspunkt i tidligere kartlegging, foretatt i 1998/99. Delprosjektet foretar videre ny kartlegging av utd annings- og kompetansetiltak på to tidspunkt under planperioden (2002 og 2005).

Budsjettformål:

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet