Tilbake til søkeresultatene

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Knutepunkt i logistikk- utbygging og konsolidering

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

156315

Prosjektperiode:

2003 - 2010

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Målet med prosjektet er å konsolidere og bygge ut Høgskolen i Moldes rolle som knutepunkt for forskning og utdanning i transportøkonomi og logistikk. Høgskolen ønsker å etablere seg som det ledende miljøet i Norge og et miljø som teller internasjonalt. De tte krever intern oppbygging via doktorander (høgskolen fikk rett til å tildele doktorgrad i logistikk i 2002) og internasjonalt samarbeid. Men det krever også at høgskolen plasserer miljøet på kartet. Høgskolen har allerede gode internasjonale bånd, ikke minst til Center for Transportation Research i Montreal, men disse må bygges ut og styrkes. For dette ønsker høgskolen både å arrangere doktorgradskurser og konferanser, samt å kunne invitere utenlandske spesialister. Høgskolen ønsker også å øke besøksvi rksomheten fra høgskolen. Dette betyr i særlig grad å øke reisevirksomheten for de som reiser lite, og som har et klart potensiale i oppbyggingen av fagmiljøet.

Aktivitet:

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Finansieringskilder