Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY Rogaland

Tildelt: kr 2,1 mill.

Søknaden omfatter aktiviteten i FORNY Rogaland for 2004. Prekubator er ansvarlig for FORNY Rogaland og kommersialiseringsenhet for de mest sentrale forskningsmiljøene i regionen. Det er initiert et samarbeid med næringslivet om FORNY hvor Statoil og Innovasjon Rogaland (IR) deltar. Samlet søknad for FORNY Rogaland: 3 Mill NOK til 50% dekning av kostnader i 2004. Relaterte søknader sendt Forskninsgrådet: Søknader om Infrastrukturmidler på til sammen 0,8 mill NOK (til dekning av 50% av kostnad) fra: Rogalandsforskning, Høgskolen i Stavanger og Norconserv. Prekubator vil nå sine resultatmål for 2003. FORNY Rogaland er nærmere beskrevet i vedlegg som omhandler: - Prekubators rolle og plass i det regionale innovasjonssystemet. - Kompetanse og ressurser - Beskrivelse av de FoU miljø som inngår i FORNY Rogaland mht fremragende forskning og mulig verdiskapingspotensial. - Resultater inneværende år i forhold til mål. - Planlagte mål og tiltak overfor de enkelte målgrupper i 2004.

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet