Tilbake til søkeresultatene

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

MultiMEMS N: Manufacturing Cluster Providing Multi-functional MEMS Services to the Industry

Tildelt: kr 5,1 mill.

MuktiMEMS skal utvikle en standardisert og fleksibel fremstillingsprosess for multifunksjonelle mikrosystemer som vil være tilpasset en rekke anvendelser inkludert en ny måte å sette sammen (pakke) MEMS komponenter. Denne pakketeknikken er basert på tekno logi som er utviklet for hybrid-integrerte kretser. Vi har erfaring for at økt industriell bruk av MEMS teknologi krever at det tilbys effektiv opplæring, og et slikt tilbud er en integrert del i prosjektet. MultiMEMS prosjektet vil være synergistisk koplet til NFRs utviklingsprogram innenfor mikroteknologi og NMC-satsningen. Noen få europeiske foundryer tilbyr idag produksjon av MEMS komponenter. SensoNor er den eneste QS9000-sertifiserte, uavhengige produsent med produksjonsfasiliteter med bevist kapabilitet til å levere MEMS produkter i høy-volum til et krevende profesjonel t marked. I mer enn 15 år har bedriften levert sensorer til bilindustrien og til medisin- og aerospace-markedet. Gjennom EUROPRACTICE Access Actions har SensoNors produksjonslinje vært tilgjengelig for en bred brukergruppe. Det er denne industrielle basis som gjør SensoNors tilbud unikt i europeisk sammenheng, og i tillegg er MultiMEMS grupperingens geografiske posisjon av strategisk betydning for utn yttelse av MEMS teknologi. Prosjektet er en videreføring av EU-prosjektet NORMIC (EUROPRACTICE Manufacturing Cluster) og der det opprinnelig ble søkt om full finansiering av. I og med at EU-kommisjonen reduserte støtten fra 2 M€ til 1 M€, søkes det om nasjonal finansiering for å ku nne opprettholde og videreutvikle tilbudet slik at det blir mer komplett.

Budsjettformål:

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet