Tilbake til søkeresultatene

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

HW basert sanntids kryptering av lagrede data i SCSI/Fiberchannel baserte lagrings enheter.

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

156463

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2003 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

For at IT sektoren skal kunne ivareta de krav som settes til sikkerhet i de økende mengden sensitive data i store lagringsenheter er det avgjørende at man tar i bruk ny teknologi samtidig som eksisterende og allment utnyttet teknologi blir inkludert i lø sningene. HDD SecureD er en HW basert krypteringsteknologi som bringer sikkerheten i lagrede data til et nytt nivå, vesentlig høyere enn dagens tilgjengelige systemer. Dagens løsning(HDD SecureD) rettes mot målgruppen med flest brukere(PC-markedet). Det er en økende fokus fra selskaper og myndigheter på sikring av data i større sammenheng hvor de store lagringstilbyderene spiller en sentral rolle. Det er i denne sammenheng dette FoU prosjektet vil utvikle SecureD teknologien mot lagringssystemer base rt på SCSI og Fiberchannel kommunikasjon. Dette vil løse mange av dagens utfordringer for å sikre data i store lagringssystemer som SAN/NAS systemer og RAID systemer. Disse systemene er lite tolerante for introduksjon av ny funksjonalitet, og hvor slikt utstyr fort kan føre til ustabilitet og feilsituasjoner. Prosjektet tar sikte på å utvikle et system som vil være 100% transparant for de andre komponentere i lagringssystemene, og dermed kunne tilføre høy sikkerhet uten å ro kke ved stabiliteten i systemene. Konseptet for transparent operasjon som utvikles i dette prosjektet kan senere videreutvikles for benyttelse i andre sammenheng. Prosjektet forventes å frembringe et grunnlag for en industrialiserbar versjon av teknologie n. Det legges opp til at denne teknologien senere skal kunne produseres som dedikerte HW krypteringsenheter, men teknologien skal også kunne lisensieres for produksjon i multifunksjon IC'er eller som dedikerte IC'er av lisenstagere.

Budsjettformål:

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet