Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Internasjonalisering av kunnskapsintensiv virksomhet - med kunnskapsdeling som fokus

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektnummer:

156542

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2003 - 2007

Geografi:

Samarbeidsland:

Prosjektet tar utgangspunkt i at kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i nettverket som utgjør den internasjonale virksomheten i en bedrift er helt avgjørende for innovasjon og verdiskaping. Det underliggende kunnskapssyn er at kunnskap er levende og at d en skapes i og lever i rommene mellom mennesker og mellom mennesker og verktøy av ulike siag. Det betyr at vi legger til grunn at IKT verktøy ikke kan lagre eller overføre kunnskap, men kan utløse og understøtre kunnskapsprosesser. Prosjektet består av delprosjekter hos hver av brukerbedriftene; Telenor, Veritas og Nemko. Her skal metoder og verktøy for å bedre utvalgte virksomhetskritiske kunnskapsprosesser utforskes og implementeres. I delprosjektene samarbeider bedriftenes egne folk med forskere og kommersialiseringspartner for å nå målene. Dessuten etableres team av forskere på tvers av delprosjektene for å generalisere erfaringene herfra relatett til målene på prosjektnivå, og det etableres felles møteplasser for brukere og forskere. Modellen sikrer på denne måten at: - brukerbedriftene oppnår resultater med direkte virkning for dem selv - erfaringsbasert kunnskap som utvikles i delprosjektene blir bearbeidet til ny viten om viktige generelle problemstillinger - metodikk og verktøy som utvikles i neste omgang blir gjenstand for kommersialisering hos den deltagende kommersialiseringspartneren.

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk