Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

KUNNE Balanse - ledelse, strategi og praksis for økt kollektiv skaperkraft

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

156549

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2003 - 2006

Organisasjon:

Geografi:

I KUNNE Balanse kombineres og videreutvikles tre premisser for økt verdiskaping. Det første er fokuseringen på kunnskap i organisasjonsliv som noe man gjør, ikke noe man har. Det andre er en forståelse av kunnskap i bruk som både kontekstuell og formell o g det tredje er et dobbelt fokus på verdiskaping, med økonomiske og relasjonelle aspekter ved verdiskapende aktiviteter som gjensidig avhengige for langsiktig verdiskaping. Arbeidshypotesen i KUNNE Balanse er at det i grensesnittet mellom disse premissene er ett sett levende balanseganger som fremfor noe er en forutsetning for å skape positive spiraler, (langsiktig) konkurransekraft og løft i kunnskapsbedrifter; og at evnen til å håndtere disse balansegangene er grunnlaget for kollektiv skaperkraft. Begrepet kollektiv skaperkraft beskriver noe man gjør i motsetning til begrepet kollektiv kunnskap som er noe man har. Og til forskjell fra begrepet om organisasjonell læring fok userer kollektiv skaperkraft eksplisitt på samhandlende nyskaping og verdiskaping. KUNNE Balanse vil utvikle systemer, metoder og verktøy som støtter balanserte virksomhets-spesifikke kunnskapsprosesser. Ved å ta hensyn til de ulike konfigurasjoner av kunnskapsressurser i samspill i aktiviteter, vil vi utvikle metoder for ny og smartere bruk av eksisterende teknologi hvor tradisjonelle grenser mellom innhold, medium og struktur presses.

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk