Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Kunnskapsarbeidsplassen - The Knowledge Workplace

Tildelt: kr 9,2 mill.

Kunnskapsarbeidsplassen er et FoU-prosjekt for å beskrive og utvikle sammenhengene mellom: - Organisering, organisasjonsutvikling og nye arbeidsformer - Arkitektur, nye kontorløsninger og fysiske rammebetingelser - Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi i kunnskapsbaserte, -intensive og -produserende organisasjoner og nettverk. Prosjektet er basert på aksjonsforskning og samskapt læring på et sett av utviklingsarenaer som alle er i ferd med å planlegge, designe, flytte inn i og/eller bruke nye omgivelser for kunnskapsarbeid. Deltagende aktører skal representere et mangfold av ty per kunnskapsarbeid, og forhåpentligvis et mangfold av løsninger. Prosjektet skal både studere nye bygg og utvikling/rehabilitering av eksisterende lokaler, og legger også stor vekt på anvendelse av IKT. Utgangpsunktet for det hele er en forståelse av kunnskapsintensiv virksomhet, basert på KUNNE-prosjektene (www.kunne. no). Prosjektet skal bygge opp under kommersielt anvendbare metoder og modeller for utvikling og bruk av omgivelser for kunnskapsarbeid, og skal legge spesiell vekt på å synliggi øre skapte verdier og/eller kostnadseffektivisering knyttet til utviklingsprosess en. Det er tre typer aktører involvert i prosjektet: Utviklingsaktører, tjenesteytende (kommersialiserende) aktører, og forskningsaktører. Prosjektet legger stor vekt på en internasjonal orientering, og har knyttet til seg et Faglig Råd bestående av sentrale europeiske og norske aktører.

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet