Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Utvikling og evaluering av avansert verktøy for optimal transportplanlegging tilpasset bulktransport - "I-Rute"

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektnummer:

156614

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2003 - 2004

Geografi:

I-Rute vil utvikle nye funksjoner rettet mot komplekse og utbredte brukerkrav i bulktransport som i dag ikke håndteres tilfredsstillende av noe planleggingsverktøy på markedet. Kravene gjelder modelleringskraft, funksjonalitet og planleggingsytelse for splitting av ordre, kammerhåndtering, vektfordeling i kjøretøy, håndtering av farlig last, altemative depot, optimal sammensetning av kjøre tøyflåte, håndtering av usikkerhet, og bruk av prognoser. Prosjektgruppen består av to sluttbrukerbedrifter med sterke, men forskjellige behov for planleggingsverktøy innen bulktransport, en ledende leverandør av avanserte verktøy innen optimal transportplanlegging, samt en internasjonalt anerkjent forskningsgruppe innen transportoptimering. Forskningsutfordringen ligger i å utvikle en rik modell av det beregningskrevende Vehicle Routing problemet (VRP) og tilhørende, effektive optimeringsalgoritmer, samt metoder for å evaluere besparelseseffekter. I-Rute er strukturert i 4 trinn med tilhørende milepæler, der Trinn I vil fremskaffe kravspesifikasjoner, grunnleggende VRPmodell samt etablere brukerforum med intemasjonal deltakelse. De følgende tre trinn består av FoU-aktiviteter for å oppnå nødvendig funksjonalitet i planleggingsverktøy for bulktransport. Ny funksjonalitet vil baseres på eksisterende planleggingskjeme. implementeres i sluttbrukerbedriftene, og der evalueres med hensyn på forbedringer i logistisk effektivitet, kundeserviee og ressursbruk i planlegging. De store volumer i bulktransport vil kunne gi betydelige bedriftsøkonomiske, samfunnsøkonomiske og miljømessige besparelser. Resultatene vil spres gjennom sluttbrukerbedriftene og verktøyleverandør, samt via forskningsinstitutt gjennom oppdragsforskning.

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet