Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Engdyrking og fôring til høstbære mjølkekyr i økologisk drift under nye rammebetingelser.

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektet skal medvirke til å nå målet om 10% økologisk mjølkeproduksjon og kravet om 100% økologisk fôrandel. De største utfordringene for å nå disse målene er å: - sikre jevn produksjon av økologisk mjølk av høg kvalitet gjennom året - dyrke tilstrekkelig med grovfôr av god kvalitet for å sikre høgt fôropptak, høg fôrutnyttelse og tilfredsstillende produksjon av mjølk med god kvalitet på friske og fruktbare kyr. Prosjektet vil bidra til å løse disse utfordringene ved å: - dyrke grovfôr tilpasset energi- og proteinkravet til høstbære kyr i økologisk drift - utvikle og sammenligne fôringsregimer tilpasset kravet om 100% økologisk fôrandel for å kunne komme med tilrådninger under ulike driftsforhold. I prosjektet skal en undersøke virkningen av appetittfôring med godt surfôr på fôropptak, mjølkeavdrått, fôrutnytting, mjølkekvalitet, helse og fruktbarhet hos høstbære kyr. Surfôret vil bli gitt både uten og med maksimale mengder kraftfôr etter regelverk et. Forsøkene vil klarlegge virkningen av ytterpunktene i tilpasningen til kravet om 100% økologisk fôrandel i økologisk mjølkeproduksjon på høstbære kyr og muliggjør utarbeidelse av fôringsstrategier under ulike driftsforhold.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet