Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Kontroll av Campylobacter jejuni i slaktekylling fra fôr til bord

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

157596

Prosjektperiode:

2003 - 2007

Geografi:

Norsk og internasjonal fjørfekjøttproduksjon står foran store utfordringer når det gjelder zoonotiske infeksjon med Campylobacter jejuni. Et stort problem med C. jejuni er at tradisjonelle dyrkningstester ikke er gode nok. I et brukerstyrt prosjekt (#1397 82/130) har vi utviklet nye DNA verktøy som løser dette problemet. Paralellt vil det være et forskerstyrt prosjekt (#153088/110) der vi studerer grunnleggende mekansimer intereaksjonen mellom C. jejuni og andre bakterier. Det forskerstyrte prosjektet vil levere prøver av tarmflora med bakterier som har effekt på C. jeju ni. Målet med det nye brukerstyre prosjektet er å senke frekvensen/mengden av C. jejuni i fjøreprodukter gjennom å dokumentere overlevelse/drap, samt effekten av pro- prebiotika. Prosjektet vil levere ny dokumentasjon på effekter av tiltak for drap av C. jej uni på produkter. Prosjektet vil også lede til nye typer fôr og bakterier som vil hindre koloniseringen av tarmen til kylling med C. jejuni. Dette vil være viktig for forbrukerne, og for Norge som et foregangsland på trygg mat.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet