Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

IPU™ Phase III - Design, Analysis and verification of manufacturing, transportation and installation of IPUtm according to DnV RP-A203

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

157997

Prosjektperiode:

2003 - 2005

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet