Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Økologisk melkeproduksjon i Nord-Norge.

Tildelt: kr 2,7 mill.

Hovedutfordringen i økologisk melkeproduksjon er å kunne tilby fôr med tilstrekkelig innhold av energi og protein, slik at dyra beholder god helse og fruktbarhet, og gir akseptabel ytelse. Den faglige oppgaven i prosjekter er å utvikle kunnskap om virkningen av ulike kraftfòrnivå og bruk av alternative protein- og energikilder i kombinasjon med grassurfôr etter to høstetider. Det vil bli gjennomført 3 fôringsforsøk med melkekyr hvor følgende fôrmidler vil bli undersøkt under ulike kraftfôrregimer: 1. Surfor høstet ved ulikt utviklingsstadium 2. Krossensilert korn og tørket bygg 3. Proteintilskudd fra fiskemel og syreensilert avfall fra fiskeindustri Prosjektet vil fremskaffe kunnskap om hvordan høstetider, artsvalg og botanisk sammensetning i økologiske engtyper (eng sådd med andre arter enn de som nyttes i nordnorsk eng i dag) påvirker fôrkvalitet, avlingsnivå og varighet i sesong og over år. Dyrkin gsforsøk ved ulike klimaforhold i Nord-Norge vil bli gjennomført.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet