Tilbake til søkeresultatene

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Financial Economics

Tildelt: kr 3,0 mill.

Midlene skal brukes til å styrke grunn- og anvendt forskning innen finansiell økonomi ved Institutt for foretaksøkonomi, Norges handelshøyskole.

Budsjettformål:

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet