Tilbake til søkeresultatene

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Preconditions for Learning in a School for All.

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

158701

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2003 - 2008

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet