Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Program for forbedret svinekjøtt og fettkvalitet gjennom fôr og genetikk.

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektet setter fokus på forskning på noen av de mange faktorer som en antar vil påvirke kjøtt- og fettkvalitet på svin i de kommende år. Fordi Norge har verdens magreste gris og fordi fôrmidlene som brukes i svinefôringa er under sterk omstilling, reis es det nye forskningsspørsmål både for fôrindustrien, avlsarbeidet og produktkvalitetsforskningen. Samtidig gir dette nye forskningsmuligheter også for den molekylærgenetiske forskningen knyttet til data fra den Biobanken som er under oppbygging hos NORSV IN. Enkelte av forsøkspørsmålene er av internasjonal karakter, andre er spesifikke for den norske råvaresituasjonen. Prosjektet er sammensatt av 6 delprosjekter, der en med en tverrfaglig tilnærming forsøker å løse spørsmål om optimale fôringsregimer, gen etiske parametere og nye mål for fettkvalitet og kjøttkvalitet. Det benyttes nye måleteknikker, som datatomografi og IR (infrarød) spektroskopi. Det benyttes de siste teknikker innen molekylærgenetisk forskning for å finne QTL-er knyttet til fettkvalitetsegenskaper og fettsyresammensetning. Prosjektet vil utdanne 2-3 stipendiater, samt ha ansatt to deltidsforskere. Det opprettes tverrfaglige forsker- og veiledningsgrupper, og en forventer at stipendiatene får en viss tverrfaglig u tdanning innen kjøtt- og fettkvalitet hos svin. Det er definert hypoteser knyttet til alle delprosjektene, og målsettingen er å besvare de vesentligste av disse hypotesene, til nytte for fôrindustri og avlsarbeid.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land