Tilbake til søkeresultatene

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektnummer:

158794

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2003 - 2009

Fagområder:

Budsjettformål:

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Temaer og emner

EnergiUndergrunnsforståelseBransjer og næringerSkog og trebrukGlobale utfordringerBransjer og næringerIKT-næringenBransjer og næringerOlje, gassBransjer og næringerTransport og samferdselEnergiFornybar energi, bioBioteknologiBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystNaturmangfold og miljøMiljøteknologiEnergiMiljøvennlig energi, annetLTP2 Petroleum og mineralerLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierMarinFiskeriKulturPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningIKTHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningPortefølje Industri og tjenestenæringerEnergiAnnen miljøvennlig energi, andre energibærere (hydrogen, biogass, mm)MarinPortefølje HavPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerFiskeri og havbrukMatMat - Grønn sektorInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerPortefølje HelsePortefølje Velferd, kultur og samfunnNaturmangfold og miljøAnnen miljøforskning (utgår 2014)Portefølje PetroleumInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Nanoteknologi/avanserte materialerPortefølje Muliggjørende teknologierEnergiIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagInternasjonaliseringInngående mobilitet (utgår 2010)LTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakHelseTranslasjonsforskningNaturmangfold og miljøForurensning luft,vann, jord, biologiske systemer (utgår 2014)Bransjer og næringerNæringsmiddelindustriBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMatMat - BlågrønnMatMat - Blå sektorMiljøteknologiLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBransjer og næringerHelsenæringenUtviklingsarbeidMatMat, helse og velværeLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetHelseKlinisk forskningGrunnforskningMatTrygg verdikjedeHelseBasal biomedisinsk forskningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningMatLTP2 Klima, polar og miljøHelseLTP2 HavNaturmangfold og miljøØkosystemer, mangfold, friluftsliv (utgår 2014)Velferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingGlobale utfordringerGlobal matsikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgMatGlobal matsikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonKulturSamfunnets kulturelle grunnlagPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidMarinHavbrukLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Energi, transport og lavutslippMarinØkosystem (utgår 2014)Naturmangfold og miljøBærekraftig energiEnergiAnnen miljøvennlig energi, klimavennlig oppvarming/kjølingInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)LTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensEnergiEnergibruk i transport, biodrivstoffLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerVareproduserende industriKulturVitenskap og samfunnAnvendt forskningNaturmangfold og miljøLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Demokrati, styring og forvaltningInternasjonaliseringVelferd, arbeidsliv og utdanningBransjer og næringerLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerBransjer og næringerLandbrukInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonPortefølje LivsvitenskapLTP2 IKT og digital transformasjon