Tilbake til søkeresultatene

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektnummer:

158794

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2003 - 2009

Fagområder:

Budsjettformål:

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Temaer og emner

MatMat - Blå sektorBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterKulturInternasjonaliseringInngående mobilitet (utgår 2010)Bransjer og næringerBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderMarinLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Demokrati, styring og fornyelseInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapEnergiFornybar energi, bioMatGlobal matsikkerhetHelseKlinisk forskningLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerVareproduserende industriHelseInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)EnergiEnergibruk i transport, biodrivstoffEnergiAnnen miljøvennlig energi, andre energibærere (hydrogen, biogass, mm)EnergiAnnen miljøvennlig energi, klimavennlig oppvarming/kjølingMatMat - Grønn sektorGlobale utfordringerHelseBasal biomedisinsk forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningEnergiPortefølje HavPortefølje Muliggjørende teknologierHelseTranslasjonsforskningInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)LTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleLTP2 Klima, polar og miljøMarinHavbrukLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetPortefølje LivsvitenskapNaturmangfold og miljøMiljøteknologiLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningNanoteknologi/avanserte materialerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerHelsenæringenHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningBransjer og næringerIKT-næringenPortefølje Energi, transport og lavutslippNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLTP2 HavNaturmangfold og miljøBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriMarinFiskeriNaturmangfold og miljøAnnen miljøforskning (utgår 2014)InternasjonaliseringPortefølje HelseGlobale utfordringerGlobal matsikkerhetMarinØkosystem (utgår 2014)LTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Velferd, kultur og samfunnMatTrygg verdikjedeLTP2 Petroleum og mineralerVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagBransjer og næringerLandbrukIKTPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningBransjer og næringerNæringsmiddelindustriMiljøteknologiBransjer og næringerTransport og samferdselBransjer og næringerSkog og trebrukAnvendt forskningEnergiMiljøvennlig energi, annetInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonNaturmangfold og miljøØkosystemer, mangfold, friluftsliv (utgår 2014)Bransjer og næringerOlje, gassMatMat, helse og velværeLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiVelferd, arbeidsliv og utdanningMatLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakUtviklingsarbeidEnergiUndergrunnsforståelseKulturSamfunnets kulturelle grunnlagMatMat - BlågrønnNaturmangfold og miljøBærekraftig energiNaturmangfold og miljøForurensning luft,vann, jord, biologiske systemer (utgår 2014)LTP2 Innovasjon i stat og kommunePortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonKulturVitenskap og samfunnPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Fagmiljøer og talenterPortefølje Petroleum