Tilbake til søkeresultatene

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektnummer:

158794

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2003 - 2009

Fagområder:

Aktivitet:

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Temaer og emner

LTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapBransjer og næringerTransport og samferdselMiljø og naturmangfoldMiljøteknologiLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonBransjer og næringerSkog og trebrukEnergiUndergrunnsforståelseBransjer og næringerIKT-næringenGlobale utfordringerLTP2 Petroleum og mineralerVelferd, arbeidsliv og utdanningMiljø og naturmangfoldAnnen miljøforskning (utgår 2014)Bransjer og næringerLandbrukIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagGlobale utfordringerGlobal matsikkerhetEnergiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiMatPortefølje Energi, transport og lavutslippPortefølje HelseBioteknologiNanoteknologi/avanserte materialerInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)HelseTranslasjonsforskningMiljø og naturmangfoldBærekraftig energiMarinHavbrukPortefølje Muliggjørende teknologierEnergiMiljøvennlig energi, annetLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningMarinBransjer og næringerOlje, gassMatMat, helse og velværePolitikk- og forvaltningsområderHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningBransjer og næringerHelsenæringenPortefølje Demokrati, styring og fornyelseMarinØkosystem (utgår 2014)Bransjer og næringerVareproduserende industriLTP2 HavHelseInternasjonaliseringInngående mobilitet (utgår 2010)Bransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMatMat - Grønn sektorEnergiAnnen miljøvennlig energi, klimavennlig oppvarming/kjølingPortefølje HavBransjer og næringerFiskeri og havbrukEnergiEnergibruk i transport, biodrivstoffLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 Fornyelse i offentlig sektorHelseBasal biomedisinsk forskningMatTrygg verdikjedeInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Politikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgKulturSamfunnets kulturelle grunnlagLTP2 Klima, polar og miljøVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingPortefølje Industri og tjenestenæringerBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriGrunnforskningPortefølje Velferd, kultur og samfunnKulturVitenskap og samfunnMiljø og naturmangfoldForurensning luft,vann, jord, biologiske systemer (utgår 2014)MatMat - BlågrønnUtviklingsarbeidBransjer og næringerNæringsmiddelindustriMiljøteknologiLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Helse, forebygging og behandlingIKTKulturLTP2 Fagmiljøer og talenterMatMat - Blå sektorPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonEnergiAnnen miljøvennlig energi, andre energibærere (hydrogen, biogass, mm)Nanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerMiljø og naturmangfoldMiljø og naturmangfoldØkosystemer, mangfold, friluftsliv (utgår 2014)Portefølje LivsvitenskapAnvendt forskningMarinFiskeriLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerEnergiFornybar energi, bioMatGlobal matsikkerhetPortefølje PetroleumLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Demokrati, styring og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningHelseKlinisk forskning