Tilbake til søkeresultatene

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

From waste to value: New industrial process for mineral dressing by use of CO2

Tildelt: kr 10,7 mill.

Budsjettformål:

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet