Tilbake til søkeresultatene

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Establishing knowledge within functional genomic and biochemistry for optimal use of future fish feed lipid resources

Tildelt: kr 23,1 mill.

Det vil i fremtiden bli begrenset tilgang på fiskeoljer til bruk i fiskefôr. For å sikre en fremtidig vekst innen global akvakulturnæring, vil det være nødvendig å ta i bruk forskjellige fettsyreblandinger inkludert vegetabilske oljer, i fôr til fisk. For andringer i fettsyresammensetningen av fôret til oppdrettsfisk, vil påvirke fettsyresammensetningen av cellemembraner og fettdeponering i fett og muskelvev. Man vet imidlertid relativt lite om hvordan slike forandringer i fettsyresammensetningen påvirker genuttrykk og lipidhomeostase og videre påvirker aktiviteten av membranbundne enzymer, reseptorer, ionekanaler og fettdeponering. Det er ønskelig at fremtidige dietter kan øke fiskens evne til å utnytte fett fra fôret til energiproduksjon og samtidig bruk e protein fra dietten til muskelvekst, uten at dette igjen forårsaker negative effekter på fiskens helse. Hovedhensikten med dette programmet vil være å undersøke hvordan forandringer i fettsyresammensetningen (i kombinasjon med andre fettsyresammensetningen (i kombinasjon med andre næringsstoffer) påvirker uttrykk av viktige regulatoriske gener i lipidmetabolismen, spesielt i forhold til lipidopptak, akkumulering og nedbrytning av fett og muskelcelleegenskaper relatert til produktkval itet.

Budsjettformål:

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet