Tilbake til søkeresultatene

HAVKYST-Havet og kysten

Mønstre i biodiversitet: Oppblomstringer og stabil sameksistens i den nedre del av marine næringsnett.

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektet skal utforske det teoretiske og eksperimentelle grunnlaget for hvordan systemegenskaper oppstår fra samspillet mellom organismenes egenskaper og miljøet i den lavere del av det marine pelagiske næringsnettet. Eksperimentelt arbeid i laboratorie - og mesokosme-forsøk kombineres med matematisk analyse i et forsøk på å forstå hvordan populasjonsdynamikk, biodiversitet, og biogeokjemiske elementsykler alle er tett koblede komplementære aspekter av det samme økosystemet. Spesiell interesse er rettet mot forholdet mellom størrelses-selektiv beiting og verts-spesifikke virus som faktorer som både opprettholder diversitet og som dirigerer strømmen av energi og materiale i næringsnettet. Stabil sameksistens, i motsetning til ustabile svingninger (oppblom stringer) vil bli analysert på arts og samfunns-nivå. Den teoretiske sammenhengen mellom slike egenskaper og egenskapene til modeller der Lotka-Volterra predator(parasitt)-bytte(vert) par er knyttet sammen i kjeder, parallellt, eller eller nøstet inn i hverandre vil bli utforsket. Forsvarsmekanismer hos bytte/verter er ventet å stabilisere systemene.

Budsjettformål:

HAVKYST-Havet og kysten

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet