Tilbake til søkeresultatene

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

RECON - Renewal of Concrete Infrastructure

Tildelt: kr 11,0 mill.

Budsjettformål:

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD