Tilbake til søkeresultatene

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Atmospheric freeze drying - Modelling of heat and mass transfer

Tildelt: kr 11,9 mill.

Budsjettformål:

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet