Tilbake til søkeresultatene

TU-Tungt utstyr

Scanning Hall Probe Magnetometer

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

159154

Prosjektperiode:

2004 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

"Space-Resolved Magnetometry", eller magnetiske malinger med romlig oppløsning er i dag en type eksperimenter som gir særdeles verdifull informasjon om sentrale egenskaper til superledere, magnetiske og magneto-optiske materialer, spesielt i forbindelse m ed utvikling av praktiske anvendelser av materialenes funksjonelle egenskaper. Forskerne som deltar i prosjektet er allerede i dag verdensledende i sin bruk av magneto-optisk imaging (MOI), og ser at basale prinsipper ved MOI stopper en videre utvikling i viktige retninger. Anskaffelse av det foreslåtte Scanning Hall Probe Magnetometer (SHPM) vil dramatisk øke mulighetene for det eksperimentelle arbeidet, primært gjennom muligheten ti å studere magnetiske fenomener i nanometer-området, og innen et felt- intervall ca 50 ganger høyere (opp til 5 T) enn dagens utstyr tillater. En rekke definerte eksperimenter på superledere, magnetiske og magnetooptiske materialer er foreslått. Alle innebærer en betydelig grad av samarbeid med utenlandske forskere, som allerede har vist stor interesse for del-prosjektene.

Budsjettformål:

TU-Tungt utstyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet