Tilbake til søkeresultatene

MARKSAM-Marked og samfunn

En åpen dør til det kinesiske markedet? - En analyse av Kina som marked og konkurrent for norsk sjømat.

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektet tar opp de institusjonelle rammebetingelser i markedsadgang for fiskeeksport til Kina. Teoretisk skal prosjektet studere internasjonaliseringsprosesser ved å fokusere på aktørrespons i markedslandet og kinesernes beskyttelsestiltak. Praktisk er siktemålet en konkurranseanalyse av det kinesiske markedet for fiskeprodukter og den norske sjømatnæringa. Prosjektet bygger på teorier om internasjonaliseringsprosesser og markedsorientering, og på konkurranseteori. Heller enn å fokusere på hvordan nors ke bedrifter internasjonaliserer sin virksomhet, setter prosjektet internasjonaliseringsfokuset på de kinesiske aktørene og hvilke strategier og tiltak de velger for å beskytte sin stilling i et hjemmemarked og produksjonsmiljø som integreres sterkere int ernasjonalt gjennom WTO avtalen og med svakere formell beskyttelse mot utenlandsk konkurranse. Prosjektet vil direkte og indirekte gi bidrag til norske fiskebedrifters beslutningsprosess i spørsmål som angår det kinesiske markedet. Prosjektet gjennomføres som eksempelstudier i Shanghai og Qingdao. Viktigste metode er samtaler og dybdeintervjuer med nøkkelinformanter, lokale kinesiske forhandlere og produsenter i Shanghai og Qingdao. Forskningsbase i Kina vil være Nordic Centre, Fud an University, Shanghai. Fra prosjektet vil bli levert sluttrapport, avisartikkel og prosjektbeskrivelse for et doktorgradsprosjekt med fokus på internasjonaliseringsprosesser i sjømatnæringa, Kina og eksport av fisk dit.

Budsjettformål:

MARKSAM-Marked og samfunn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet