Tilbake til søkeresultatene

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Environmental Noise 2004- 2005

Tildelt: kr 5,6 mill.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet