Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Teknologi møter kultur: digitalisering av vitenskapelige tidsskrifter.

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektet skal beskrive endringsprosessene som foregår når vitenskaplige tidsskrifter gradvis gjøres tilgjengelige i elektronisk form. Det vil beskrive de ulike aktørene, strategiene og valgene som ligger til grunn for noe som kan fremstå som en enhetlig og nødvendig teknologisk drevet utvikling, og hvordan de ulike aktørene og teknologiene gjensidig påvirker hverandre. Prosjektet vil gjennom empiriske studier gjøre seg kjent med de store aktørene som opererer innenfor feltet (forlag, biblioteker og inte resseorganisasjoner), og søke å lage en sammenhengende beskrivelse av deres diverse mål og stratgier. I tillegg vil prosjektet søke å finne om man i dagens situasjon kan se frøene til et fremtidig publikasjonsparadigme, og hvorvidt dette beveger seg mot en "samlet" modell for alle disipliner, eller forskjellige modeller innenfor de forskjellige fagmiljøene.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap