Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIBR

Tildelt: kr 131,5 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Temaer og emner

GrunnforskningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPortefølje HelseVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingHelseReiselivOpplevelser og tjenesterUtviklingsarbeidDelportefølje Klima og miljøNaturmangfold og miljøKlimaKulturVelferd, arbeidsliv og utdanningGlobale utfordringerNaturmangfold og miljøGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerNaturmangfold og miljøAnnen miljøforskning (utgår 2014)Portefølje Klima- og polarforskningPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerAnvendt forskningLTP2 VelferdstjenesterInternasjonaliseringVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Velferd, kultur og samfunnReiselivPolitikk- og forvaltningsområderKlimaLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetReiselivReiselivsnæringenLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP2 Fornyelse i offentlig sektorHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningLTP2 Klima, polar og miljøLTP2 Helse, forebygging og behandlingKulturSamfunnets kulturelle grunnlagLTP2 Demokrati, styring og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiPortefølje Demokrati, styring og fornyelse