Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIBR

Tildelt: kr 131,5 mill.

Aktivitet:

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Temaer og emner

LTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Klima- og polarforskningVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningReiselivReiselivsnæringenLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Demokrati, styring og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerMiljø og naturmangfoldKlimaPortefølje Velferd, kultur og samfunnAnvendt forskningLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerKulturGrunnforskningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerKlimaLTP2 VelferdstjenesterLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningPortefølje Demokrati, styring og fornyelseHelseReiselivMiljø og naturmangfoldUtviklingsarbeidPortefølje HelseVelferd, arbeidsliv og utdanningKulturSamfunnets kulturelle grunnlagDelportefølje Klima og miljøPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningGlobale utfordringerPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingMiljø og naturmangfoldAnnen miljøforskning (utgår 2014)Politikk- og forvaltningsområderMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerReiselivOpplevelser og tjenesterVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organisering