Tilbake til søkeresultatene

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Matematisk seminar ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Tildelt: kr 0,20 mill.

Bevilgningen gjelder reise og opphold for utenlandske forskere i matematikk og statistikk som er invitert til Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) for å delta i forskningsprosjekter sammen med universitetets egne forskere. Programmet er et ledd i styrkingen av det internasjonale kontaktnettet som matematikk/statistikk-miljøet i Trondheim er en del av.

Budsjettformål:

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet