Tilbake til søkeresultatene

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Heterogeneous nucleation of hydrate

Tildelt: kr 70 000

Prosjektnummer:

160180

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2004 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet