Tilbake til søkeresultatene

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Identifisering av nye målgener for transkripsjonsfaktoren Pax6

Tildelt: kr 2,2 mill.

Pax6 er en transkripsjonsfaktor som er veldig godt konservert gjennom evolusjonen. Pax6 uttrykkes i sentralnervesystemet, nesen, øyet og bukspyttkjertelen i embryoet hos virveldyr. Uttrykket vedvarer i endel organer hos voksne individer. Viktigheten ved a t Pax6 uttrykkes korrekt illustreres best ved at homozygote mutasjoner i Pax6 er dødelige. Pax6 er et av de viktigste genene for øyeutvikling i arter så forskjellige som bananflua Drosophila og mus og menneske. Heterozygote mutasjoner i Pax6 fører til øye fenotypene eyless i Drosophila, Small eye i mus og aniridia i mennesket. Bukspyttkjertelen i mus og menneske utvikles heller ikke korrekt. Aniridia er en øyesykdom med varierende fenotyper. Ofte kan samme Pax6 mutasjon gi seg utslag i forskjellige øyefeno typer i en og samme familie. Dette indikerer at andre faktorer enn Pax6 bidrar til å påvirke fenotypen. Mange av Pax6 mutasjonene forårsaker trunkerte versjoner av proteinet. Disse kan sannsynligvis påvirke det normale gen-uttrykket ved å fungere som domi nant negative mutanter, enten ved å okkupere naturlige bindeseter og/eller å ødelegge viktige protein-interaksjons nettverk. Identifikasjon av Pax6 målgener er viktig for å forstå normal øyeutvikling, og er også et viktig bindeledd mellom den molekylære g enotypen og den observerte kliniske fenotypen forårsaket av Pax6 mutasjoner.

Budsjettformål:

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet