Tilbake til søkeresultatene

HELSESAM-Helse og samfunn

Gjesteforsker i sykepleievitenskap (livskvalitetsforskning) for prof. Geri Padilla

Tildelt: kr 48 999

Professor Geri Padilla regnes for en internasjonal kapasitet når det gjelder livskvalitetsforskning. Hun var en av de første som engasjerte seg innenfor livskvalitetsforskning både mht begreps- og metodeutvikling og studier relatert til kronisk sykdom. Hu n har publisert en rekke artikler innenfor temaet og er en benyttet foredragsholder internasjonalt. Ved etablering av prosjekt “Sykepleieforskning i Norge med fokus på livskvalitetsforskning” i 1993 ble hun invitert til Seksjon for sykepleievitenskap og d eltok i workshops for doktorgradstudenter og har siden den gang vært en del av nettverket til seksjonen. På bakgrunn av prosjektleders opphold ved University of California, San Fransisco våren 2003 er det ønskelig å videreføre samarbeidet med prosjektet “ Pain and Quality of Life in Chronic Illness”. Et gjesteforskerstipend for prof. Geri Padilla våren 2004 vil gi en god mulighet til å videreføre dette samarbeidet. Ytterligere detaljer om prof Geri Padilla sitt omfattende virke både mht undervisning og forskning finnes i vedlagte CV. ProfGeri Padilla er svært interessert i å videreutvikle samarbeidet med seksjonen gjennom mer direkte forskningssamarbeid.

Budsjettformål:

HELSESAM-Helse og samfunn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet