Tilbake til søkeresultatene

TU-Tungt utstyr

Massespektrometri (MS)

Tildelt: kr 4,0 mill.

Som et ledd i en omstilling i det biologiske og biomedisinske forskningsmiljøet ved Universitetet i Tromsø har alle de relevante miljøer gått sammen om å etablere lokale kjernefasiliteter for å dekke tekniske behov innen sentrale felter av moderne biologi sk og medisinsk forskning. En sentral slik enhet vil være kjernefasiliteten for proteomikk-studier der massespektrometri (MS) vill være en sentral teknikk. En kombinert MALDI-TOF og Q-TOF-MS/MS massespektrometri enhet vil bli skaffet og implementert. D en lokale kjernefasiliten for proteomikk vil bli knyttet opp mot den nasjonale teknologiplattformen for proteomikk under FUGE-programmet som er lagt til Universitetet i Bergen (PROBE). Det legges opp til et nært samarbeid mellom PROBE og den lokale kjern efasiliteten ved Universitetet i Tromsø.

Budsjettformål:

TU-Tungt utstyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet