Tilbake til søkeresultatene

AKLIMED-Klinisk medisin

Utvikl. av Dobutamin STress Ekkokardiografi med en ny kvantitativ ultralydsmetode, Strain Rate Imaging Videreutvikling i Brisbane, Australia

Tildelt: kr 0,29 mill.

Budsjettformål:

AKLIMED-Klinisk medisin

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet