Tilbake til søkeresultatene

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Oversatte hagiografiske tekster i slavisk håndskriftstradisjon fra senmiddelalderen.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektet har som formål å finansiere et doktorgradsstudium innen senmiddelalderens bysantinske og slaviske hagiografi. Førsteamanuensis Tamara Lønngren som er doktorgradskandidatens veileder (også for hovedoppgave), har i flere år arbeidet med russisk h agiografiske tekster fra det 16. århundre. I samarbeid ved Universitetet i Beograd har hun søkt om midler til et felles forskningsprosjekt innen hagiografi i rammen av Forskningsrådets Østeuropaprosjekter. Denne søknaden er under behandling. Hvis dette pr osjektet blir virkeliggjort, vil doktorgradsprosjektet bli gjort i rammen av dette fellesprosjektet. Doktorgradsprosjektet er en videreføring av kandidatens hovedoppgave (karakter 1,5), som tok for seg den slaviske teksttradisjonen til et vesentlig bysant insk helgenvita, livet til Symeon Stylitten den Yngre (6. århundre). I slaviske kulturer kom det i det 14. og 15. århundre til en fornyet bølge av kulturell innflytelse til Russland fra Bysants og det sørslaviske området, som i russisk

Budsjettformål:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet