Tilbake til søkeresultatene

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Antistoffbaserte reagenser i studier av spesifikke T cell responser

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektet vil lage løselige T celle reseptormolekyler, som vil kunne benyttes innen forskning, diagnostikk og terapi. Forskning: Løselige TCR vil være en ny type reagens for spesifikk deteksjon av et gitt peptid på MHC, og vil kunne måle direkte det en nå måler indirekte, i T celleaktiveringsassays. Dette vil kunne benyttes i mange immunologiske studier. Diagnostikk: Løselige TCR vil kunne detektere presentasjon av kreftspesifikke peptider og peptider som presenters til autoimmune T cell er. Terapeutisk: Løselige TCR som binder MHC-peptider komplekser som induserer autoimmune T celle responser, vil blokkere disse. Prosjektgruppen har startet konstruksjon av løselige TCR tilpasset B. Bogens tumor-modellsystem. Ved å fusjonere TCR til Ig og deretter mutere ugunstige aminosyrer har prosjektgruppen laget flere konstrukter som blir skilt bra ut (sekresjon har vært regnet som et stor hinder for konstruksjon av løselig TCR, men prosjektgruppen har klart det med sin strategi.) Prosjekt gruppen vil videre lage lignende reagenser tilpasset sykdoms-modellsystemene til L. Sollid (cøliaki, der T celler gjenkjenner glutenpeptider) og H. Zaghouani (EAE, en musemodell for multippel sklerose, der T cellene kan gjenkjenne flere antigener). Som bi prosjekt vil prosjektgruppen bidra til Troybody-prosjektet (flerårig samarbeid med Bogen) slik at flere forskjellige epitoper kan settes inn.

Budsjettformål:

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet