Tilbake til søkeresultatene

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Kolodziejczak; A. Polen. STP 03/04

Tildelt: kr 87 000

Prosjektnummer:

161661

Prosjektperiode:

2003 - 2004

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet