Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Stimuleringstiltak for flere kvinnelige HUM-Gründere

Tildelt: kr 0,75 mill.

Universitetet i Oslo (UiO) og SND - Oslo og Akershus, har i samarbeid med firmaet Kulturell Dialog AS, finansiert og medvirket til utvikling og gjennomføring av et forprosjekt for å se hvordan man kan inspirere, utvikle og tilrettelegge for flere innovati ve forretningskonsepter utløst av kandidater fra Det historisk-filosofiske- (HF) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV). Prosjektet ønsker på denne måten å bidra til nyttiggjøring av den forskningsbaserte kunnskapen generert ved disse fakultetene.

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet