Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Variations in Capitalism - Institutions, Culture and patterns of Stratification

Tildelt: kr 0,20 mill.

Det nasjonale fagrådet for sosiologi i Norge har med jevne mellomrom arrangert fagkonferanser. Formålet har vært opplæring av rekrutter. Doktorgradsstudenter legger fram papers og mottar kommentarer fra seniorkolleger, samt får et tilbud på topp internasj onale forelesninger. Neste konferanse er planlagt som et samarbeidsprosjekt mellom Sociologisk Institut, Københavns Universitet v/instituttstyrer Peter Abrahamson, Sociologiska Institutionen, Stockholms universitet v/instituttstyrer Carl le Grand og Insti tutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS), Universitetet i Oslo (i egenskap av sekretariatet for Nasjonalt fagråd for sosiologi). Konferansen er planlagt å finne sted 26. - 29. juni 2004. Denne konferansen er tenkt lagt til Tallinn i Estland. Hensikten med dette valget av sted er å forsøke å trekke de baltiske sosiologene nærmere oss skandinaviske. Konferansens språk vil være engelsk.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet