Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Fagkonfeanse i bedriftsøkonomiske emer (FIBE) 2004

Tildelt: kr 0,14 mill.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet